Så kan kommersiella fastigheter skapa energibalans och bidra till en mer hållbar utveckling

Med en stor andel väderberoende elproduktion blir det allt mer utmanande att skapa balans i elsystemet. På Väla centrum ska en flexibel elkonsumtion bli en del av lösningen.