Så här mycket varierar prisökningen mellan USA och Sverige

Så här mycket varierar prisökningen mellan USA och Sverige

Vissa har säkert sneglat avundsjukt på smartphonepriserna i USA, vilka är påtagligt lägre än i Sverige. Hur stor prisökningen blir i Sverige varierar beroende på modell och tillverkare och styrs inte helt av skatter och avgifter.

I stapeldiagrammet nedan har vi undersökt hur pass stor prisskillnaden är mellan USA och Sverige för en rad av årets telefoner från Apple, Samsung, Motorola och OnePlus. Vi har använt tillverkarnas officiella lanseringspriser för jämförelsen. Svenska priset är inklusive moms och för det amerikanska har vi både räknat utan ”sales tax”, som i vissa stater, och med en ”sales tax” på 6 %.

Med andra ord, hur pass stor är den procentuella ökningen av priset mellan USA och Sverige? Apple har störst prisskillnader för företagets senaste Iphones, i kontrast till modeller som OnePlus 8T med desto lägre skillnader.

Uppdatering: Artikeln har uppdaterats för att ta hänsyn till USA:s ”sales tax” och poängtera vilka priser som använts.