PTS 5G-förbud mot Huawei hävs av domstol – auktionen pausad

PTS 5G-förbud mot Huawei hävs av domstol – auktionen pausad

Under fredagen tillkännagav Huawei att bolaget överklagat Post-och telestyrelsens beslut om att inte låta tillverkaren vara delaktig i utbyggnaden av 5G-nätet i Sverige. Överklagan har behandlats av förvaltningsrätten i Stockholm som idag låter meddela att Huawei har rätt att få frågan prövad.

Domstolens beslut innebär att visa delar av PTS auktionsvillkor inte är giltiga under förvaltningsrättningens fortsatta prövning av målet. PTS har med anledning av  förvaltningsrättens besked låtit meddela att 5G-auktionen är stoppad på obestämd tid.

Förvaltningsrätten inhiberar villkor om Huawei

Mål: 24231-20

Förvaltningsrätten har i dag fattat ett beslut som innebär att vissa delar av PTS beslut inför kommande 5G-auktion tills vidare inte ska gälla. Förvaltningsrätten har bl.a. uttalat att beslutet påverkar Huaweis rättigheter på ett sådant sätt att bolaget har rätt att överklaga beslutet. Förvaltningsrätten uttalar vidare att beslutet i de delar som berör Huawei tills vidare inte ska gälla (inhibition) eftersom utgången i målet för närvarande får anses oviss.

Post- och telestyrelsen (PTS) fattade den 20 oktober 2020 ett beslut i fråga om auktionsförfarande rörande tillstånd att använda radiosändare i det s.k. 5G-nätet. Beslutet innehåller bl.a. villkor om att nyinstallation och ny implementering av centrala funktioner för radioanvändning i de aktuella frekvensbanden inte får genomföras med produkter från bl.a. leverantören Huawei. Huawei har överklagat PTS beslut och har bl.a. begärt inhibition.

– Förvaltningsrätten har kommit fram till att Huawei har rätt att överklaga PTS beslut. Beslutet om inhibition innebär att de villkor som avser bl.a. användning av produkter från Huawei tills vidare inte gäller under förvaltningsrättens fortsatta prövning av målet. Förvaltningsrättens prövning omfattar inte frågan om PTS auktion ska genomföras, utan det är upp till PTS att avgöra. Förvaltningsrätten kommer även fortsättningsvis att handlägga målet skyndsamt, säger Johan Lundmark, chefsrådman.

Förvaltningsrätten har nu, efter att inhibition meddelats i målet, att ta ställning till vad bolaget har anfört i sak. Innan domstolen kan avgöra målet slutligt kommer PTS föreläggas att yttra sig i sakfrågan.

Förvaltningsrätten i Stockholm 

Strax efter att förvaltningsrätten i Stockholm kommunicerat beslutet svarade PTS med ett kortfattat pressmeddelande där det framgår att den planerade auktionen inte kommer att inledas under tisdag 10/11 som planerat. PTS kommer att analysera förvaltningsrättens beslut och ser över möjligheterna att inleda auktionen så snart som möjligt.

Villkor i 5G-auktion har stoppats

Förvaltningsrätten i Stockholm har i dag beslutat att det tillståndsvillkor som avser Huawei i tilldelningen av 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden tills vidare inte ska gälla (inhibition).

PTS har därför meddelat de operatörer som är godkända att delta att den planerade auktionen inte inleds tisdag den 10 november.

PTS kommer att fortsätta analysera förvaltningsrättens beslut och ser över möjligheterna att inleda auktionen så snart som möjligt.

Post- och telestyrelsen

I november, 2019 meddelade PTS att auktionen av frekvenser i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden blivit fördröjd med anledning av ändringarna i lagen om elektronisk kommunikation. Under sommaren fattades ett nytt beslut om att hålla auktionen i november, som nu är framskjuten på obestämd tid. Det går att ta del av samtliga turer genom att besöka PTS hemsida för 3,5 GHz här.

Incities 5G readiness index

Enligt Incities ”Europe 5G Readiness Index” innehar Sverige för närvarande en femteplats bland länderna i Europa vad gäller förutsättningarna för att leverera ett omfattande 5G-nät. På förstaplats ligger Finland tätt följt av Schweiz, Tyskland och Danmark.