Oväntad effekt av distansarbetet – fler kvinnliga ingenjörer jobbar heltid

Nu syns en en möjligtvis oväntad effekt av det ökade hemarbetet under pandemin. Mängder av kvinnliga ingenjörer gick upp i heltid, enligt en facklig studie.