Människa eller ai? Snart kan du inte lita på något du ser på nätet


Artificiell intelligens skapar snart både text, bild och video lika bra som människor. Hur ska vi kunna lita på någonting vi ser eller läser på nätet? Fem experter ger sin syn på framtiden och utvecklingen av ai.