Linux Foundation startar ny forskningsavdelning för öppen källkod


Syftet är att öka förståelsen för projekt som baseras på öppen källkod, inte minst sådana som har med säkerhet att göra.