Katapulten – så fick piloten sin sista livlina

TEKNIKHISTORIA. När det militära jetflyget introducerades på 1940-talet, kom nya krav att ställas på besättningarnas räddningsutrustning. Det fungerade inte längre att i händelse av nöd vräka sig över sargen och dra i fallskärmens utlösningshandtag. Med den höga farten var risken stor att krossas mot flygplanets stjärtparti. Lösningen på problemet var katapultstolen.