IEA: Solen är kommande decenniets energikung

Solen tar täten kommande decennium när de förnybara energikällorna tar en allt större andel av elproduktionen.