Experterna: Industriell teknik – är det Sveriges nästa exportsuccé?

AUTOMATIONSNÄSTET. Industrin genomgår just nu en teknikdriven strukturomvandling med en kraftigt ökad efterfrågan på nya digitala lösningar. Hur står sig Sveriges industri i den globala konkurrensen?