EU-stater går samman: Vill ha plan för att ta itu med falska 5g-nyheter


15 EU-länder, däribland Sverige, går ut gemensamt och säger att det behövs en strategi för att motverka desinformation kring 5g-teknik – som bland annat resulterat i saboterade master och attacker mot servicepersonal.