Det här vet vi om vaccin mot covid-19

Ett potentiellt vaccin mot covid-19 har visat lovande resultat i de första faserna av kliniska försök på människor. Vaccinet utvecklas av Bejing Institute of Biological Products och har redan godkänts för begränsad användning.