”Det finns inget alternativ – vi måste använda ai”

AUTOMATIONSNÄSTET. Industrins utmaning handlar mer om massanpassning än massproduktion. Hur kan uppkopplade enheter och intelligenta system bidra till att optimera ett företags processer?